Stowarzyszenie z centralą w Poznaniu jest afiliowane do Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (FIPC); Koło Bydgoszcz działa od r. 1992. Zasadnicze cele Stowarzyszenie to m. in. integracja środowiska farmaceutycznego w oparciu o wartości chrześcijańskie, pogłębianie zasad etyki zawodowej, pielęgnowanie tradycji zawodu, rozpatrywanie problemów związanych z pracą farmaceuty ze wskazaniem rozwiązań chrześcijańskich.

 

Siedziba: Par. Świętej Trójcy; ul. Św. Trójcy 26, 85-224 Bydgoszcz; parafia@trojca.lo.pl

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Serówka (52-371-38-71)

Duszpasterz: ks. dr prał. Bronisław Kaczmarek (52-322-67-37; 52-322-70-94; parafia@trojca.lo.pl)

print