Działa od 1994 r.; w Diecezji Bydgoskiej zarejestrowane w r. 2006. W działalności inspirowanej Kartą Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej umacnia małżeństwa oraz kształtuje warunki sprzyjające zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji w społeczeństwie. Pracy formacyjnej towarzyszy aktywne uczestnictwo członków w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Siedziba: ul. Farna 8, 85-101 Bydgoszcz; 52-366-98-50

Prezes: Zofia Świerczewska (600-101-732; zswierczewska@wp.pl);

Diecezjalny Asystent Kościelny: ks. Jarosław Rusnak (Sipiory, 89-242 Kcynia; 52-589-35-14)

______________________________________________________________

Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego:

www.srk.opoka.org.pl

print