Celem Stowarzyszenia założonego w r. 1990 jest niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym, ubogim, zagubionym w codziennej rzeczywistości, samotnym, wszystkim potrzebującym wsparcia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Prowadząc od 5. lat własną placówkę „Dom Serca”, Stowarzyszenie sprawuje funkcje opiekuńcze, kompensacyjne oraz wychowawcze, tworząc warunki do rozwoju moralnego i społecznego podopiecznych. W siedzibie Stowarzyszenia porad prawnych udzielają prawnik oraz kurator rodzinny.

 

Siedziba: „Dom Serca”, ul. Polna 2a, 85-163 Bydgoszcz; 52-371-44-77; iskierki@tlen.pl

Prezes: Krystyna Klatecka (502-461-013);

Strona internetowa: www.iskierki.bydgoszcz.blo.pl

print