Świecka wspólnota prowincji warszawskiej Zakonu Karmelitów Bosych stanowiąca integralną jego część. Pogłębiając swoje chrześcijańskie zobowiązanie otrzymane na chrzcie św., członkowie wspólnoty uczestniczą w tym samym charyzmacie, w tych samych dobrach duchowych, z tym samym powołaniem do świętości i z tą samą misją apostolską, co członkowie konsekrowani. Wspólnota istnieje przy Par. Katedralnej św. Marcina i św. Mikołaja.

 

Siedziba: ul. Farna 2, 85-101 Bydgoszcz

Kontakt: 52-327-91-95 (godz. 19-21); 52-511-52-00 (godz. 20-22); poczta@ocdsbyd.org

Strona internetowa: www.ocdsbyd.org

_____________________________________________________________

Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincja Warszawska: www.ocdswaw.org

print