Osoby, które dokonały zgłoszenia na kurs formacyjny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego, zapraszamy 3 (czwartek) i 4 (piątek) listopada. Wykłady odbywać się będą w gmachu Kurii przy ul. Ks. Malczewskiego 1 (wejście od strony katedry) – od godz. 16.00 do godz. 19.00. Na kurs składają się dwa spotkania.

print