„Tak trzeba prowadzić człowieka i mówić o nim, by on sam siebie odkrywał jako kogoś, kto jest dziełem Ducha Świętego” – uważa bp Jan Tyrawa, który rozpoczął głoszenie comiesięcznych katechez na temat 7 darów Ducha Świętego.

Spotkania, które odbywać się będą w bydgoskiej katedrze, nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2017-2019.  Jest on zorientowany na Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. – Ułożony w taki sposób program duszpasterski jest bardzo dobrą okazją do tego, aby powiedzieć coś więcej na temat prawdy o Trójcy Świętej. Ta prawda w naszej świadomości – ludzi wierzących w pewnym sensie nie istnieje – zauważył bp Jan Tyrawa.

Podkreślił jednocześnie, że przy tej okazji unika słowa „tajemnica”. – Dominuje bowiem – tak mi się przynajmniej wydaje – opinia, że tajemnica Trójcy Świętej jest czymś tak wielkim, że nikt nie potrafi jej zrozumieć. I to jest prawda. Nigdy jej nie zrozumiemy, ale to nie znaczy, że nie trzeba jej zgłębiać. A dziś nie mówi się o niej na katechezach, na kazaniach, nawet wtedy, kiedy przypada niedziela Trójcy Świętej. Więc ten program jest impulsem do mówienia nie tylko na temat Ducha Świętego, ale całej Trójcy Świętej. Unikając przy tym słów, które może jeszcze bardziej pogłębiają niechęć do podejmowania tego tematu – stwierdził.

Według biskupa nie chodzi o wyjaśnianie zawiłości teologicznych, tylko o uświadomienie sobie obecności Boga. – A jeśli mówimy o obecności Boga, to trzeba najpierw zrozumieć, kim jest sam Bóg. I tu rodzi się doskonała sposobność, by powiedzieć coś na temat samego Ducha Świętego, Jego sposobu uobecniania Boga pośród nas – dodał.

Jak podkreślił biskup ordynariusz każdy z darów Ducha Świętego jest niepowtarzalny, ale wszystkie tworzą jedno. Dlaczego? Ponieważ spotykają się w jednym człowieku. – Zapraszam przede wszystkim młodzież, by ją pobudzić, zafascynować pewnym sposobem patrzenia na siebie, kierowania sobą. Chodzi o kwestię pewnej całości i jedności. Młodzi ludzie są skupieni często na rzeczach mało istotnych, banałach, a ten obraz ma swoją genezę, on z czegoś wynika. Chociażby z bezstresowego wychowywania, co jest oczywiście wielkim błędem, bo nie ma życia bez sytuacji trudnych. Chodzi o naukę radzenia sobie z takimi momentami. A można sobie z nimi radzić wówczas, kiedy znamy siebie, swoje możliwości, to, co nas przekracza. I temu mają służyć te spotkania – podkreślił bp Jan Tyrawa.

Katechezy biskupa Jana Tyrawy będą głoszone do czerwca (raz w miesiącu). Szczegółowe informacje na stronie diecezji bydgoskiej.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: kl. Grzegorz Białek

print