Diecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego oraz kantora w zgromadzeniu liturgicznym, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok. Formacja w studium dla organistów trwa 4 lata, natomiast dla kantorów 2 lata.

Warunkiem przyjęcia do studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny), a także umiejętności i wiedzy muzycznej.

  1. Kandydaci do studium organistowskiego powinni przygotować: jeden utwór z muzyki klasycznej na fortepianie (pianinie),jedną pieśń kościelną z akompaniamentem. 
  2. Kandydaci do studium dla kantorów powinni zaśpiewać a cappella wybraną przez siebie pieśń kościelną.

W przypadku posiadania jakiegoś stopnia wykształcenia muzycznego, kandydat może podjąć naukę na wyższym roku. Powinien jednak przedstawić dokument poświadczający jego dotychczasową edukację. 

Chętni do podjęcia nauki w studium są proszeni o osobiste zgłoszenie się do dyrektora DSO (tel. 517543933) i przybycie na rozmowę kwalifikacyjną 13 czerwca 2023 roku, na godzinę 19.00 do Domu Polskiego przy ul. Grodzkiej 1 w Bydgoszczy. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie.

GRAFIKA

 

 

 

 

print