Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu spotkań zatytułowanym: „STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ”.

To niezwykłe doświadczenie, gdzie bazę stanowi tekst Dziesięciu Przykazań, które w tradycji nie są regułami prawnymi, lecz „instrukcjami” dla życia ludzkiego. To słowa Boga, który doradza i tłumaczy człowiekowi, jak żyć, by już w tym, ziemskim życiu doświadczył „pełni”.

W czasie cotygodniowych spotkań przykazania będą wyjaśniane językiem bardzo „świeżym”, bezpośrednim i konkretnym, ukazując ich użyteczność i skuteczność dla życia, dla wszystkich jego faz, aspektów i sfer. 

Propozycja skierowana jest do wierzących, którzy pragną pogłębić swoją wiarę, ale też do tych, którzy zatracili, lub nigdy nie mieli kontaktu z wiarą i jej praktyką. Ważne, by „mieli odwagę pragnąć więcej…” 

Spotkania poprowadzi o. Maciej Sierzputowski CSSp, a odbywać się one będą w kościele Niepokalanego Serca NMP (parafia Ducha Świętego) przy ul. Glinki 40 w Bydgoszczy, w każdy piątek o godz. 18.30, począwszy od 10 listopada 2023 roku.

Dziesięć przykazań to doświadczenie zapoczątkowane w latach 90-tych przez rzymskiego kapłana, biblistę, don Fabio ROSINI. Obecnie katechezy o Dziesięciu Przykazaniach prowadzone są praktycznie we wszystkich głównych miastach włoskich. W ciągu tych lat tysiące ludzi, zwłaszcza młodych, odnalazło sens i radość w życiu płynącą ze zdrowej, autentycznej relacji z Chrystusem przeżytej w głębokiej świadomości bycia Kościołem.

ZAPRASZAMY wszystkich, KTÓRZY MAJĄ ODWAGĘ PRAGNĄĆ WIĘCEJ…!

GRAFIKA

print