Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Bydgoszczy zaprasza rodziny kolejarskie, pracodawców, pracowników, uczniów, emerytów i rencistów, członków związków zawodowych, poczty sztandarowe, sympatyków kolei do modlitewnego uczczenia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.

Z tej okazji, msza św. w intencji całego środowiska kolejarskiego zostanie odprawiona w niedzielę, 19 listopada, o godz. 10.30, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Piastowskim w Bydgoszczy, po której nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych kolejarzy i przemarsz do Technikum Kolejowego na spotkanie w kolejarskim gronie.

GRAFIKA

 

print