Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” zaprasza na wielkopostne rekolekcje akademickie „Jak siebie samego”.

Poprowadzi je ks. Jarosław Magierski z Łodzi, który odpowiada za Duszpasterstwo i Strefę Wsparcia „Papageno Team” dla osób w kryzysie suicydalnym, po próbie samobójczej oraz doświadczonych samobójstwem bliskiej osoby (www.papagenoteam.com).

Nauki rekolekcyjne odbywać się będą o godz. 20:00 w kaplicy akademickiej parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie (ul. Bołtucia 5).  

GRAFIKA

print