Zapraszamy wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne z Duszpasterstwem Młodzieży Diecezji Bydgoskiej.

Szczegóły i zapisy poprzez stronę internetową: www.mlodziez.bydgoszcz.pl

print