Początki Zakonu sięgają r. 1221, w którym św. Franciszek zaproponował świeckim nową formę życia Ewangelią nazywając ich „Braćmi i Siostrami od Pokuty”. Zakon odrodził Ojciec Św. Paweł VI zatwierdzając Reguły. Franciszkanie świeccy (tercjarze), żyjąc w łączności z Kościołem i w posłuszeństwie papieżowi, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie.

 

Przełożona Regionalna: s. Jolanta Bogdanów (608-683-348; jbogdanow@poczta.onet.pl)

 

Wspólnoty bydgoskie:

 

Kościół Rektorski Wniebowzięcia NMP (ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz)

Br. Przełożony (Sekretarz Regionalny): Zygfryd Smarzyk (796-462-265; smarzyk@o2.pl)

 

Par. św. Antoniego z Padwy (ul. Głucha 15, 85-404 Bydgoszcz)

S. Przełożona: Elżbieta Pyszka (52-372-42-40)

 

Par. Katedralna św. Marcina i św. Mikołaja (ul. Farna 2, 85-101 Bydgoszcz)

S. Przełożona: Cecylia Kucharska (52-371-46-01)

 

Par. Świętej Trójcy (ul. Św. Trójcy 26, 85-224 Bydgoszcz)

S. Przełożona: Alina Gołębiowska (720-017-251)

 

Par. św. Wincentego à Paulo (al. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz)

S. Przełożona: Elżbieta Judek (52-372-14-64)

_________________________________________________________________

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce: www.fzs.franciszkanie.pl

print